Ved

Lundells Konsult & Service AB levererar svensk och importerad ved. Den större kvantiteten ved vi säljer är producerad av björk men vi säljer även även ved av andra träslag efter beställning  Björkveden vi säljer ska vara tillverkad efter de norska kvalitetskraven (Norsk Standard NS 4144). Varje säsong säljer vi en stor mängd ved i nätsäckar (ca 40 liter). Våra kunder är i huvudsak större livsmedels-, bensinmacks- eller byggvaruhandelskedjor i Sverige och Norge men vi har från och med våren 2010 även möjlighet att sälja större kvantiteter (hela pallar) även till privatkunder i första hand i Stockholmsområdet.

Vi kan leverera ved året runt och vi har möjlighet att leverera i hela Sverige samt Norge.


Produktinformation & Kvalitétsinformation

 

· Säckarna packas efter kundens önskemål, 30 liter,40 liter eller 60 liter.

  

· Max 20% fuktighet mätt i mitten av klyvytan.

  

· Längden på klabbarna är 30cm +/- 2 cm.

  

· All ved är kluven och klyvytan får vara min 4cm och max 18cm, dock får endast 20% vara under 8cm eller över 15cm.

  

· Ved på pall säkras med sträcknät.

  

Emballage/Förpackning

Vår standardförpackning är en 40 liters nätsäck men vi kan även leverera ved i andra förpackningar om man så önskar, kontakta oss för prisuppgift och beställning.

Priser & beställning

Eftersom priset på ved styrs av tillgången på massaved, efterfrågan samt vilken volym som efterfrågas så finns inga priser utsatta på hemsidan. Kontakta oss gärna per e-post eller på telefon 070-682 39 01 för aktuella priser och leveranstid. På större volymer och på säsongsavtal lämnas gärna offerter.


Vedtillverkare?

Är du vedtillverkare och följer de uppsatta kvalitétskraven så kontakta oss gärna för ett samarbete. Vi kan bl.a erbjuda dig som vedtillverkare:

- Försäljning av delar eller hela din vedproduktion så kan Du enbart fokusera på produktionen.
- Samarbete med andra vedtillverkare för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.


 

Tillbaka
 

Uppdaterad 2010-02-20